Το αντικείμενο της Elcawear

Η εταιρία καλύπτει 4 βασικές κατηγορίες προϊόντων:

Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων: Περιλαμβάνει ρουχισμό, υποδήματα και λοιπό εξοπλισμό που χρειάζεται ένας εργαζόμενος στον χώρο εργασίας του με στόχο τόσο την δικιά του προστασία όσο και την προστασία του προϊόντος που διαχειρίζεται.

Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων: Περιλαμβάνει μέσα (κιβώτια, παλέτες, δεξαμενές) που απαιτούνται για την διακίνηση και αποθήκευση ευπαθών προϊόντων.

Εργαλεία Καθαρισμού: Περιλαμβάνει χειροκίνητα εργαλεία καθαρισμού για χώρους όπου απαιτείται η αυστηρή τήρηση κανόνων HACCP.

Δίχτυα Προστασίας: Περιλαμβάνει δίχτυα για χώρους αθλητικούς και παιδότοπους.

Elcawear

Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων

Ρουχισμός εργασίας, ψύχους, εστίασης, HACCP, υποδήματα, γάντια, είδη μιάς χρήσης...

Elcahandy

Μέσα Διαχείρησης Προϊόντων

Παλέτες, κιβώτια, παλετοκιβώτια, μονωμένες δεξαμενές & δοχεία, βαγονέτα...

Elcaclean

Εργαλεία & Εξοπλισμοί Καθαριότητας

Βούρτσες, Σύρτες, Σκούπες, Πιστόλια, Κάδοι απορριμμάτων, ...

Elcasport

Αθλητικά & Κατασκευαστικά Δίχτυα

Δίχτυα αθλημάτων, δίχτυα περίφραξης, δίχτυα παιδότοπων, δίχτυα ειδικών χρήσεων, σχοινιά...